Tarımsal üretimde ilaçlama memeleri

Tarımsal üretimde ilaçlama memeleri

Tarımsal üretimde birim alandan alınan ürün miktarını artırmak ve ürün kalitesini yükseltmek için makina, gübre, enerji ve su gibi temel üretim girdilerinin kullanımı yanında kültür bitkilerinin gelişimlerini sınırlandıran hastalık, zararlı ve yabancı ot gibi etmenlerle mücadele çok önemli bir yer tutmaktadır.

Dünya genelinde toplam %35’lik kayıp içerisinde zararlılar %13.8, hastalıklar %11.6 ve yabancı otlar %9.5’lik paya sahiptirler (Çilingir ve Dursun 2002). Bu kayıpların en aza indirgenmesi amacıyla yapılan tarımsal mücadele uygulamaları; kimyasal mücadele, biyolojik ve biyoteknik mücadele, fiziksel ve mekanik mücadele, kültürel önlemler, tahmin ve erken uyarı sistemleri, karantina ve sertifikasyon önlemlerini kapsamaktadır. Ancak, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede gerek uygulama kolaylığı ve gerekse etkisinin kısa zamanda görülmesi nedeniyle kimyasal mücadele yöntemi diğerlerine tercih edilmektedir (Matthews 1979, Yağcıoğlu 1993).

Hastalık, zararlı ve yabancı otların neden olduğu ürün kayıplarının önlenmesinde tarım ilaçları çok önemli bir yere sahiptir. Ancak kimyasal mücadelede kullanılan tarım ilaçlarının insan sağlığı, çevre ve doğal dengeyi olumsuz yönde etkilemesi ve artan üretim maliyetleri nedeniyle hassas, dikkatli ve en az ilaç kaybına neden olacak şekilde uygulanması gerekmektedir.

Kimyasal mücadelenin başarısı, ilaçlama ekipmanını oluşturan bütün elemanların görevini tam olarak yerine getirmeleriyle yakından ilişkilidir. Ancak, ilaçlama tekniğinin büyük ölçüde püskürtücü uç (meme) tarafından oluşturulan pülverizasyonun kalitesine bağlı olması memelerinin hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesinde oldukça önemli bir yere sahip olmasına neden olmaktadır. Daha önceki yıllarda ilaçlı zirai mücadelede kullanılan plastik yelpaza püskürtücü uç ve yeni teknoloji hava emişli püskürtücü uçların üretimi ülkemizde gerçekleştirilmiyor ve yurt dışından yüksek fiyatlarla ithal ediliyordu. Bu sebeple 2015 yılından itibaren bu ürünlerin üretimlerini gerçekleştiren firmamız, çifçilerimiz, makina üreticileri ve ülkemiz için kazançlar sağlaması hedefi ile arge ve üretim çalışmalarına devam etmektedir.

No Comments

Post A Comment